Tel. 937 411 030 · Fax 937 411 265 · cbrossa@cresidusmaresme.com
Els residus municipals 
El Consorci 
El Centre Integral de Valorització de Residus 
Emissions i Energia 
Premsa 
Contacta 
Perfil del Contractant 
Tràmits i gestions 
Avís legal i política de privacitat 
Tecnologia ambiental d'última generació arriba al Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

La construcció del biofiltre reduirà en més d'un 95% les olors de la planta i els separadors òptics permeten una eficiència del 90% en la separació de plàstics

Biotecnologia per eliminar olors

Ja està construït el biofiltre del nou Centre. La nova infraestructura permet el tractament biològic de l'aire amb càrrega d'olor. Es basa en l'activitat que desenvolupen microorganismes específicament seleccionats per la depuració de l'aire. Mitjançant la biofiltració es destrueixen de manera sostinguda compostos orgànics volàtils i altres substàncies amb significació odorífera com l'amoníac i l'àcid sulfhídric. És una tecnologia que comparada amb els sistemes de tractament convencionals orgànics permet una major eficiència en la depuració de gasos, menor concentració d'olor final així com un menor requeriment d'espai físic.

El sistema permet una depuració efectiva major al 95% de les olors, 98% en la depuració d'àcid sulfhídric i mercaptans i del 95% de depuració d'amoníac i amines.
Tot això s'aconsegueix gràcies principalment a l'ús d'un biomedi inoculat amb microorganismes específics d'origen natural seleccionats (dintre d'una base de 50 tipus diferents) en funció de cada tipus d'aplicació pel Biotechnological Institute a Kolding, Dinamarca.
La instal·lació es completa amb un sistema de tractament d'aire mitjançant oxidació tèrmica regenerativa per l'aire amb més càrrega odorífera.

Separadors òptics, claus per recuperar residus recuperables 

Aquests equips de la tecnologia francesa Pellenc formen part del pretractament mecànic a que es sotmeten els residus per tal de separar els materials recuperables, com són el PET, PEAD, PAPER/CARTRÓ, Brick i plàstic mix de la fracció RESTA.
Els separadors òptics permeten una eficiència en la separació de plàstics de més del 90% i del PAPER/CARTRÓ de més del 85%.

Aquesta tecnologia permet l'automatització del procés de forma que els treballs manuals tan sols estan presents per verificar la quantitat de la fracció extreta. Els separadors òptics permeten incrementar la capacitat de tractament i representen una millora respecte de les condicions de treball dels operaris.
Es disposa de 6 separadors òptics: 1 per Paper/Cartró i la resta per plàstics i bricks. Cada equip disposa d'espectròmetres de tecnologa NIR (propera a l'infraroig ràpid) per les diferents fraccions i un conjunt d'ejectors neumàtics per la separació dels materials. 

Amb la implementació d'aquests equips es recuperaran de la fracció RESTA: 

Paper/Cartró: 13.600 ton/any
PET: 540 ton/any
PEAD: 330 ton/any
BRICK: 245 ton/any
Notícia publicada el 27 de maig de 2010

Carrer de la Teixidora, 83, 08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 937 411 030 · Fax 937 411 265
cbrossa@cresidusmaresme.com

[Web creada per Duma Interactiva]