Tel. 937 411 030 · Fax 937 411 265 · cbrossa@cresidusmaresme.com
Els residus municipals 
El Consorci 
El Centre Integral de Valorització de Residus 
Emissions i Energia 
Premsa 
Contacta 
Perfil del Contractant 
Tràmits i gestions 
Avís legal i política de privacitat 
NOTÍCIES << tornar
11/07/2017
EL CONSORCI PER AL TRACTAMENT DE RSU DEL MARESME AUGMENTA UN 22% ELS RESULTATS DE RECUPERACIÓ MATERIAL D’ENVASOS DURANT EL TRES PRIMERS MESOS DE 2017
Les millores en el pretractament de la fracció resta, en la línia de millora contínua del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, han estat clau per assolir un augment tan significatiu en tan poc temps.
El Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme està duent a terme durant l’any 2017 accions enfocades a la millora en la recuperació de materials valoritzables, principalment envasos. Aquestes actuacions han donat com resultat del primer trimestre de l’any un augment del 22% en recuperació material d’envasos des de la implantació d’aquests nous sistemes, materials i mètodes.


En concret, s’ha modificat el sistema de pretractament, amb l’objectiu d’augmentar la quantitat de plàstics (PET, PEAD), metalls fèrrics i no fèrrics. Per aconseguir-ho s’han fet un seguit d’accions:- Canvi de la malla central per una de major mida de les cribes giratòries de classificació (tròmels) que donen inici a tota la separació automàtica de les diferents fraccions.- Altres millores en els tròmels per afavorir l’obertura de bosses i l’eficiència de la classificació. - S’han instal·lat dos nous separadors balístics per gestionar d’una forma més eficient el flux de materials que la nova malla central dels tròmels classifica. En aquest sentit, s’ha augmentat la inclinació d’aquests equips a 25 graus, millorant així la separació dels materials planars (bosses i papers) i dels rodants (ampolles, llaunes, bricks, etc.).- Actualització i reconfiguració dels separadors òptics, amb la incorporació d’un equip de doble canal en la recuperació de material. Aquests equips utilitzen una tecnologia d’espectrometria IR que distingeix la composició dels diferents tipus de materials, separant-los de forma eficient en funció de la seva composició.


El gruix de les millores es va realitzar durant les tres primeres setmanes de març. Els resultats obtinguts des d’aleshores estan especificats al gràfic que acompanya la notícia.


Veient els resultats, des de la implantació de les actuacions, els materials valoritzables han augmentat en el seu conjunt, destacant la recuperació dels plàstics PET i PEAD. Cal destacar que en el Centre es separen a partir de la fracció resta del Maresme aproximadament la meitat dels envasos lleugers que es reciclen a la comarca, sent l’altra meitat provinent de la recollida selectiva a través del contenidor groc.


Aquestes dades reflecteixen el gran marge de millora que existeix en la recollida selectiva per la quantitat d’envasos que encara acaben a la fracció resta o mesclada. Tot i la gran tasca del Consorci en el tractament d’aquesta fracció, cal que la població prengui consciència de la necessitat de millorar la recollida selectiva per tal de fomentar el reciclatge de qualitat a partir de materials el més néts possible en el marc de l’aplicació de l’economia circular.
 
 
Carrer de la Teixidora, 83, 08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 937 411 030 · Fax 937 411 265
cbrossa@cresidusmaresme.com

[Web creada per Duma Interactiva]