Tel. 937 411 030 · Fax 937 411 265 · cbrossa@cresidusmaresme.com
Els residus municipals 
El Consorci 
El Centre Integral de Valorització de Residus 
Emissions i Energia 
Premsa 
Contacta 
Perfil del Contractant 
Tràmits i gestions 
Avís legal i política de privacitat 
Valorització de les escòries

Pel que fa als residus sòlids del procés de la Planta de Recuperació Energètica (PRE), la instal·lació és pionera en l'optimització del cicle integral de gestió dels residus, sent valoritzades la totalitat de les escòries produïdes.

Les escòries constitueixen el residu sòlid majoritari del procés d'incineració -20% en pes de les entrades al forn-. La valorització d'aquest subproducte -classificat com a residu no especial- es realitza a través d'un gestor autoritzat i de forma regulada per Ordre de 15 de febrer de 1996 de la Generalitat de Catalunya.

Les escòries de Mataró, un cop tractades mecànicament i degudament madurades a través del gestor, es valoritzen sota el nom comercial d'"escograva" per a la seva utilització com a àrids de subbase en obra civil.

D'aquesta manera, les escòries deixen de constituir un rebuig del sistema integral de gestió, sent només el 2-4% en pes que constitueixen les cendres un residu o rebuig real del procés.

 

Carrer de la Teixidora, 83, 08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 937 411 030 · Fax 937 411 265
cbrossa@cresidusmaresme.com

[Web creada per Duma Interactiva]