Tel. 937 411 030 · Fax 937 411 265 · cbrossa@cresidusmaresme.com
Els residus municipals 
El Consorci 
El Centre Integral de Valorització de Residus 
Emissions i Energia 
Premsa 
Contacta 
Perfil del Contractant 
Tràmits i gestions 
Avís legal i política de privacitat 
Situació de la gestió de residus


La unificació de criteris tècnics i mediambientals conduïda per la Unió Europea, a través de la Directiva Marc 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell de novembre de 2008, sobre la gestió i tractament de residus; estableix unes línies d’actuació basades en la reducció, reutilització, reciclatge, valorització energètica i deposició en abocador, en aquest ordre jeràrquic.
Es tracta d’una jerarquia legal on la ciutadania té un paper molt important, ja que és necessari que els hàbits de consum de la societat vagin en comunió amb els tres grans eixos: reducció, reutilització i reciclatge. 

El Maresme ha consolidat la tendència iniciada els darrers anys pel que fa als residus municipals, augmentant el percentatge de residus recollits selectivament. Així, la ciutadania ha incorporat als seus hàbits quotidians la importància de reciclar els residus. L’any 2018, es van recollir selectivament al Maresme el 45,30% dels residus generats, situant-se per sobre de la mitjana catalana, que és del 41,80%.
Carrer de la Teixidora, 83, 08302 Mataró (Barcelona)
Tel. 937 411 030 · Fax 937 411 265
cbrossa@cresidusmaresme.com

[Web creada per Duma Interactiva]